"Vekaletname " Kategorisindeki Tüm Gönderiler

Kategori arşiv sayfası

Vekaletname

Vekaletname nedir? Vekaletname bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi adına yazılı olarak yetkilendirmiş olduğuna dair bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı olabilmektedir. Borçlar Kanunu içinde belirtildiği üzere vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir. Vekaletname türleri / çeşitleri nelerdir? Emlak yani evinizin ve mal durumunuzun idaresi için verilen vekaletname olmak üzere çeşitli…