Haberler

Piyasa güncellemelerine göz atın

Vekaletname

Vekaletname nedir? Vekaletname bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi adına yazılı olarak yetkilendirmiş olduğuna dair bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı olabilmektedir. Borçlar Kanunu içinde belirtildiği üzere vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir. Vekaletname türleri / çeşitleri nelerdir? Emlak yani evinizin ve mal durumunuzun idaresi için verilen vekaletname olmak üzere çeşitli vekaletname bulunur, bunlardan bir kaçı şunlardır;
  • Genel Vekaletname
  • Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname
  • Emlak alım ve satımına ilişkin vekaletname
  • İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname
  • Satış vadi yapmak için verilecek vekaletname

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.